Įvairūs geodeziniai matavimai

Topografinė nuotrauka atliekama prieš pradedant projektuoti pastatus, inžinerines komunikacijas bei keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir t. t. Topografiniame plane atvaizduojama situacija (aiškių kontūrų ir situacijos elementai), statiniai, reljefas ir požeminės komunikacijos. Tai yra svarbu projektuojant naujus inžinerinius tinklus ir parenkant tinkamą vietą projektuojamam pastatui. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis.

Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos reikalingos montuojant ar tiesiant naujus požeminius inžinerinius tinklus ir komunikacijas, taip pat juos rekonstruojant.
Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos – tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai, planinė padėtis, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų. Braižomi profiliai ir siūlių pririšimų schemos. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar analogines duomenų bazes. Pagal nustatytą tvarką požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas.

Tai matavimai, kurių metu nustatoma inžinerinių statinių kontūrų ar ašinių linijų pradžios, pabaigos ir posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje. Veiksmai, kuriais identifikuojamas nekilnojamasis daiktas, plano ir kitų duomenų, reikalingų įrašyti į kadastro duomenų bazę, parengimas.

Tai tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, žemės sklypo plano ir kitų kadastro duomenų, reikalingų įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bazę, parengimas.

Vykdant kadastrinius matavimus nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai; be to nustatomos žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės. Žemės sklypo ribos vietovėje paženklinamos dalyvaujant žemės sklypo savininkui (esamajam arba būsimajam) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimų sklypų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims:

  • Matavimo metu koordinuojami žemės sklype esantys statiniai ir įrenginiai, inžineriniai tinklai, žemės naudmenų kontūrai.
  • Parengiamas žemės sklypo planas, žemės naudmenų eksplikacija ir apskaičiuojama žemės sklypo vidutinė rinkos vertė.
  • Plane pažymimi objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai ir servitutai.
  • Parengiami žemės sklypo kadastro duomenys ir sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla.

Tai tokie matavimai, kurių metu vietovėje riboženkliais tiksliai nužymimos sklypo ribos. Galimi sunaikintų riboženklių atstatymo darbai. Atliekant sklypo kadastrinius matavimus, sklypo ribų nužymėjimas yra privalomas. Žemės sklypo ribų nužymėjimas atliekamas dalyvaujant nužymimo sklypo savininkui, gretimų žemės sklypų savininkams, naudotojams arba jų įgaliotiems asmenims.
Posūkio taškų nužymėjimas vietovėje atliekamas prieš klojant įvairias komunikacijas (elektros, dujotiekio, vandentiekio ir t.t.)

Tai geodeziniai matavimai, kurių metu nustatoma statinių padėtis sklypo atžvilgiu. Nurodomi atstumai nuo sklypo ribų iki pastato, taip pat aukščiausia pastato altitudė bei žemės altitudė. Kontrolinė nuotrauka reikalinga pateikiant dokumentus statinio pripažinimui tinkamu naudoti (būtina statybos inspekcijai).

Partneriai ir klientai